Saturday , 25 November 2017
Breaking News
[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6?

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6?

Xem thêm tại:Cười
[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6?
Đánh Giá Bài Viết

Sử dụng tất cả các phép tính trong toán học nhưng không được thêm bất kỳ số nào, liệu bạn có thể hoàn thiện các phép tính này để được kết quả bằng 6?

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6773

Sử dụng tất cả các phép tính trong toán học nhưng không được thêm bất kỳ số nào, liệu bạn có thể hoàn thiện các phép tính này để được kết quả bằng 6?

> Xem đáp án

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6774

Tìm quy luật các con số và điền số thích hợp còn lại vào dấu ‘?’.

> Xem đáp án

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6775

Tính giá trị của từng loại quả và hoàn thành phép tính trên.

> Xem đáp án

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6776

Tìm quy luật của phép tính và hoàn thành kết quả.

> Xem đáp án

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6777

Di chuyển 6 que diêm để cho kết quả là 10.

> Xem đáp án

Xem thêm: Tại sao dàn người đẹp bikini bất ngờ khi xem ảnh này?

Video hot: Người đẹp đâm vào trụ đèn vì mải nhìn ‘trai đẹp’

Trùm Sò tổng hợp

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6778

Đề thi toán học sinh giỏi lớp 6 khiến nhiều người lớn ‘chào thua’

[Làm thế nào để tất cả phép tính] Làm thế nào để tất cả phép tính đều ra kết quả bằng 6? 6779

Tại sao các nữ sinh Nhật Bản khiếp sợ khi xem lại bức ảnh này?

Facebook Comments
Xem Ngay  [Người đẹp] Vì sao người đẹp vội vàng xóa bức ảnh này khi vừa đăng lên Facebook?

About admin