Thursday , 23 November 2017
Breaking News
[Tiếp công dân]             Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ

[Tiếp công dân] Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ

Xem thêm tại:Thời Sự Việt Nam
[Tiếp công dân] Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ
Đánh Giá Bài Viết

Từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2016, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp dân 34 lần, trong khi quy định là 45 lần.

Theo kết luận thanh tra vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định.

Cụ thể, trong thời gian từ đầu năm 2013 đến tháng 9/2016, Chủ tịch và Phó chủ tịch tiếp 34 lần, trong khi quy định là 45 lần (đạt 75,5%); uỷ quyền cho Phó chánh văn phòng và Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tiếp 3 lần.

Kết luận thanh tra cũng nêu, chủ tịch một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành ở Quảng Nam tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ, đơn cử huyện Đại Lộc chỉ đạt 40% theo quy định; Sở Tài nguyên Môi trường đạt hơn 17%…

Thanh tra Chính phủ đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương ở Quảng Nam chưa được quan tâm, bồi dưỡng về nghiệp vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

[Tiếp công dân]             Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tiếp công dân chưa đầy đủ                       59548

Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam giải quyết đơn thư của công dân tại trụ sở. Ảnh: Đắc Thành

Tổng thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định; kiện toàn bộ máy Ban tiếp công dân tỉnh.

Xem Ngay  [Mỹ Tâm] Mỹ Tâm tặng quà cho trẻ nghèo Quảng Nam

Theo quy định hiện hành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất một ngày trong một tháng, và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong một số trường hợp.

Từ năm 2013 đến tháng 9/2016, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp hơn 41.000 lượt công dân; qua giải quyết đã khôi phục quyền lợi cho 185 cá nhân; kiến nghị và thu hồi cho nhà nước trên 300 triệu đồng và trên 31.000 m2 đất…

Đắc Thành

Facebook Comments

About admin